Şube Müdürlükleri

Satınalma Şube Müdürlüğü

Küçült Yazı Tipi Büyüt


İhale İş akış Diagramı
Doğrudan Temin İş Akış Diagramı

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YÜRÜTTÜĞÜ

İŞ VE İŞLEMLER

 • Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin, demirbaş, bilgisayar, makine-teçhizat, yazılım, kırtasiye, temizlik malzemesi ve benzeri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının demirbaş, bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının jeneratör, Farabi kampüsü santralinin bakım ve onarımlarının yapılması, bilgisayar, yazıcı ve diğer makine teçhizatın bakımı ve tamirinin yaptırılması,
 • İbn-i Sina kampüsündeki eğitim binalarının kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Üniversitemize ait birimlerin elektrik enerjisi alımı ihale ve satınalma işlemlerini yapılması,
 • Üniversitemizde dogalgaz dönüşümü yapılan birimlerin dogalgaz alımı ihale ve satınalma işlemlerini yapılması,
 • Rektörlük ve Farabi kampüsünde bulunan telefon santraline ait telefon görüşme (ses) hizmeti ihalesi işlemlerini yapmak.
 • Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarımının yaptırılması, araçların muayene ve sigorta işlemleri ile akaryakıt alımlarının ihale işlemlerinin yapılması,
 • Üniversitemiz kamulaştırma işlemlerini yapmak, ödemelerine ilişkin tahakkuklarını düzenlemek,
 • Üniversitemizce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerini yapmak,
 • Üniversitemiz güvenlik personellerinin güvenlik sertifikalarının yenilenmesi işlemlerini yapmak,
 • Üniversitemiz güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım işlemlerini yapmak,
 • Üniversitemiz Farabi Kampüsü, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları ile bağlı birimlerde çalışan temizlik personeline giyim kuşam alım işlemleri,
 • Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri,
 • Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili satınalma işlemlerini yapmak.

Tel: (0 372) 291 11 00 Dahili 1622 - 1507 – 1300 - 1655
Fax: (0 372) 257 73 99 & 291 04 61

Şube Müdürü : Sevim ALKAN
Tel : (0 372) 291 11 00 Dahili 1479

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin