Mevzuatlar

Tahakkuk Mevzuatı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

• Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Ekleri
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
• Damga Vergisi Kanunu ve Tebliğleri
• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
• Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
• Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumları Detaylı Hesap Planı
• Tasarruf Tedbirleri Genelgesi(Sayı:2007/3)

Bağlantılar:
Mevzuat Bilgi Sistemi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin