Hakkımızda

Misyon / Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

MİSYON

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, gerekli olan destek hizmetlerinin verilmesi, mal ve hizmet ihtiyaçlarının, birim bütçesinin planlanması ve uygulanması dahilinde; en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasının sağlanması.

VİZYON

Teknolojik, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde uzman, nitelikli ve yaratıcı elemanlarıyla birlikte kaynakların etkin ve verimli kullanılarak, en iyi şekilde hizmet vermek.

KALİTE POLİTİKASI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak kalite politikamız;

- Yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere titizlikle uyan,

- Kamu ve kurumun menfaatini daima ön planda tutan,

- Mevcut kaynakları doğru zamanında ve yerinde kullanıp israfı önleyen,

- Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygularına sahip personeliyle kalite sistemini benimseyen,

- Ekip çalışması, iletişim ve bilgi akışını önemseyen,

- Toplum ve çevreye duyarlı,

- İlkeli ve kendini sürekli yenileyen,

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlayan bir birim olarak kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.


Değerlerimiz

- Hukukun üstünlüğü,
- İnsan Hakları
- İfade özgürlüğü
- Teknolojik gelişmelere açık olmak
- Çağdaş ve bilimsel olmak
- Doğruluk ve güvenirlilik,
- Katılımcılık,
- Yaratıcılık
- Şeffaflık
- Sorumluluk,
- İş disiplinine sahip olmak,
- Etik değerlere bağlı olmak,
- Değişime açık olmak,
- Uzlaşmacı olmak,
- Özverili olmak,
- Hesap verilebilir olmak,
- İşbirliği, dayanışma ve paylaşımcılık
- Toplumsal değerler
- Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik
- Eşitlik,

Güçlü Yönlerimiz

- Teknolojik imkanlara sahip olunması,
- Çalışma ortamının rahatlığı,
- Personelin değişime ve gelişime açık olması,
- Birimlerde görev yapanların iş disiplinine sahip olması,
- Sorunlara karşı çözüm üretilebilir olunması,
- İşbirliği yapılabilmesi.

Zayıf Yönlerimiz

- Birimde yeterince nitelikli personelin olmaması,
- Atamalara getirilen sınırlamalar nedeni ile personel ihtiyacının giderilememesi
- Ayrı birimler tarafından yürütülmesi gereken işlerin personel yetersizliği nedeni ile ayrılamamış olunması,
- Birimimize ait çalışma alanının fiziki yetersizliği ve gittikçe oda sayısının azalması,
- Birim arşivi ve kurum arşivi fiziki alanının yetersiz oluşu,
- Rektörlük ambarının fiziki alanının yetersiz oluşu.

Fırsatlarımız

- Teknolojinin kullanılabilmesi,
- Sürekli ve hızlı bir internet hizmetinin olması nedeni ile mevzuata kolay ve hızlı erişimin sağlanabilmesi,
- Personelin mevzuatla ilgili eğitimlere katılması

Tehditlerimiz

- Kaynakların sınırlı olması,
- Personel maaşlarının düşük olması ve ücret dengesizliği nedeniyle çalışan memnuniyetinin azalması,
- Nitelikli elemanların başka kurum ve birimlere geçme isteği,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin