Mevzuatlar

Bütçe Mevzuatı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğler
• Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
• Bütçe Hazırlama Rehberi
• Yatırım Programı
• Bütçe Uygulama Genelgeleri, Talimatları, Tel Emirleri

Bağlantılar:
Mevzuat Bilgi Sistemi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin