Mevzuatlar

İhale Mevzuatı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
• Kamu İhale Genel Tebliği
• Parasal Limitler (Kamu İhale Tebliği Sıra No: 2013/1)
• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
• İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ
• Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı hesabında uygulanacak Esaslar
• Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı hesabında uygulanacak Esaslar

Bağlantı: Kamu İhale Kurumu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin