BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yönetim
Şaziye KAYALI
Daire Başkanı
e - Posta:kayalibeun.edu.tr
Telefon:(0372) 291 1340-1482
Faks:(0372) 257 5472
Ayşe ÇAKMAK
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürü
e - Posta:aysecakmakbeun.edu.tr
Telefon:(0372) 291 1396
Sevim ALKAN
Satınalma Şube Müdürü
e - Posta:sevimalkanbeun.edu.tr
Telefon:(0372) 291 1479
Bekir HIDIR
Taşınır Kayıt Kontrol Ş.M V. Genel Hizmetler Ş.M V.
e - Posta:bekir.hidirbeun.edu.tr
Telefon:(0372) 291 13 64