BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yönetim
Şaziye KAYALI
Daire Başkanı
Telefon:(0372) 291 11 00 – Dahili 1340-1482
Faks:(0372) 257 5472
Ayşe ÇAKMAK
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürü
e - Posta:cakmakkaraelmas.edu.tr
Telefon:(0372) 257 40 10 – Dahili 1396
Sevim ALKAN
Satınalma Şube Müdürü
e - Posta:sevimalkankaraelmas.edu.tr
Telefon:(0372) 291 11 00 – Dahili 1479
Bekir HIDIR
Taşınır Kayıt Kontrol Ş.M V. Genel Hizmetler Ş.M V.
e - Posta:bhidirkaraelmas.edu.tr
Telefon:(0372) 257 40 10 – Dahili 1364