BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Belge Yönetimi ve Arşiv Mevzuatı


• Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Uygulamalar Hakkında Yönetmelik
R.G.Tarihi: 02.12.2004 Sayısı: 25658
• Yükseköğretim Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
• 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi(Standart Dosya Planı)
• Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Değişiklikler işlenmiş hali)
R.G.Tarihi:16.05.1988 Sayısı: 19816
• 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
R.G. Tarihi:04.10.1988 Sayısı:19949
• Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
R.G. Tarihi: 28.10.2009 Sayısı:27390

Kılavuz Kitap:
Üniversiteler için Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)

Bağlantılar:
http://www.devletarsivleri.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr
http://www.resmigazete.gov.tr

http://www.yok.gov.tr