BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Taşınır Kayıt Kontrol Mevzuatı

• Taşınır Mal Yönetmeliği
• Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
• Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği(Sayı:2007/1)
Z.K.Ü. Güncel Taşınır Listesi 09.03.2011
• Taşınır Güncel Kod Listesi (Muhasebat)
• Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği(Sayı 1)
• Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği(Sayı 2)
• Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği(Sayı 3)
• Taşıt Kanunu
• Kamu Konutları Yönetmeliği
• Taşınır Mal Yönetmeliği Süreç Akım Şeması

Bağlantılar:
Mevzuat Bilgi Sistemi
M.B. Başhukuk Müş. ve Muhakemat Genel Müdürlüğü