BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Harcırah Mevzuatı

• 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
• Harcırah Kanunu Genel Tebliği
• 2017 Yılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
• 2017 Yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar
• Yurtdışına Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller
• İlgili Yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli
• Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Bağlantılar:
Mevzuat Bilgi Sistemi
M.B. Başhukuk Müş. ve Muhakemat Genel Müdürlüğü