BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Mevzuatı

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğler
• 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
• 2017 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi
• 2017 Yılı Yatırım Programı
• 2017 Yılı Bütçe Uygulama Genelgeleri, Talimatları, Tel Emirleri

Bağlantılar:
Mevzuat Bilgi Sistemi
M.B. Başhukuk Müş. ve Muhakemat Gen.Müd.