BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü


GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YÜRÜTTÜĞÜ

İŞ VE İŞLEMLER

  • Birim gelen giden evrak işlemleri ve genel evrak gelen giden evrak işlemleri,
  • Merkez kampus telefon santrali işlemleri,
  • Birim ve kurum arşiv iş ve işlemleri,
  • Rektörlük ve bağlı birimlerinin matbaa ve baskı işlemleri,
  • Rektörlük binasında görev yapan hizmetlilerin sevk ve idaresi,
  • Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında görev yapan temizlik firması elemanlarının iş ve işlemleri,

Tel : (0372) 257 40 10 – 1360 – 1191