BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Satınalma Şube Müdürlüğü


2017 yılı iş takvimi

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YÜRÜTTÜĞÜ

İŞ VE İŞLEMLER

 • Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin, demirbaş, bilgisayar, makine-teçhizat, yazılım, kırtasiye, temizlik malzemesi ve benzeri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının demirbaş, bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının jeneratör, Rektörlük asansörünün ve merkez kampus santralinin bakım ve onarımlarının yapılması, bilgisayar, yazıcı ve diğer makine teçhizatın bakımı ve tamirinin yaptırılması,
 • Merkez kampusün kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Merkez ve tüm kampüslerin elektrik alımı ihale ve satınalma işlemlerini yapılması,
 • Merkez ve tüm kampüslerin telefon hattı ihale işlemlerini yapmak.
 • Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarımının yaptırılması, araçların muayene ve sigorta işlemleri ile akaryakıt alımlarının ihale işlemlerinin yapılması,
 • Üniversitemiz kamulaştırma işlemlerini yapmak, ödemelerine ilişkin tahakkuklarını düzenlemek,
 • Üniversitemizce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerini yapmak,
 • Üniversitemizin ihtiyacı bulunan (Microsoft yazılımlarının yıllık site anlaşması gibi) lisans anlaşmalarının yapılması ve ödeme işlemlerinin yapılması,
 • Üniversitemiz Merkez Kampus, Fakülte ve Yüksekokulları ile bağlı birimleri için temizlik hizmeti alımı ihalesini yapmak,
 • Üniversitemiz Merkez Kampus, Fakülte ve Yüksekokulları ile bağlı birimleri için özel güvenlik hizmeti alımı ihalesini yapmak,
 • Üniversitemiz Rektörlük kadrosundaki güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım işlemleri,
 • Üniversitemiz Merkez Kampus, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları ile bağlı birimlerde çalışan temizlik personeline giyim kuşam alım işlemleri,
 • Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri,
 • Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili satınalma işlemlerini yapmak.

Tel: (0 372) 257 40 10 Dahili 1622- 1507 – 1300
Fax: (0 372) 257 73 99

Şube Müdürü : Sevim ALKAN
Tel : (0 372) 257 40 10 Dahili 1479