BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bütçe ve Tahahhuk Şube Müdürlüğü


2016 Yılı İş Takvimi

BÜTÇE VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YÜRÜTTÜĞÜ
İŞ VE İŞLEMLER
  • Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler , Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin bütçelerinin hazırlanması, bütçelerinin yıl içinde takibi ve yıl bitiminde kesin hesap açıklamalarının hazırlanması,
  • Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Güvenlik Görevlilerinin yolluk ödemeleri,
  • Merkez kampüs elektrik ödemeleri, Elektrik ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması. Merkez kampus, Kütüphane ve Rektörlük ek bina su ödemeleri,
  • Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı telefon ödemeleri, Merkez kampüs santral telefon ödemeleri, telefon abonelik işlemlerinin yapılması, telefon ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması,
  • Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının makine-teçhizat ihtiyaçlarına yönelik makine-teçhizat detay programının hazırlanması ve revize işlemi,
  • Başkanlığın yıllık faaliyet raporunun hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi,
  • Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve ÖYP ödenek harcama takibini gerçekleştirmek, iş ve işlemlerini yapmak,

Tel : (0 372) 257 40 10 Dahili 1476 – 1177
Fax : (0 372) 257 12 89

Şube Müdürü: Ayşe ÇAKMAK
Tel: (0 372) 257 40 10 Dahili 1396