BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MİSYON

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, gerekli olan destek hizmetlerinin verilmesi, mal ve hizmet ihtiyaçlarının, birim bütçesinin planlanması ve uygulanması dahilinde; en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasının sağlanması.

VİZYON

Teknolojik, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde uzman, nitelikli ve yaratıcı elemanlarıyla birlikte kaynakların etkin ve verimli kullanılarak, en iyi şekilde hizmet vermek.

DEĞERLERİMİZ


- Hukukun üstünlüğü,
- İnsan Hakları
- İfade özgürlüğü
- Teknolojik gelişmelere açık olmak
- Çağdaş ve bilimsel olmak
- Doğruluk ve güvenirlilik,
- Katılımcılık,
- Şeffaflık
- Sorumluluk,
- İş disiplinine sahip olmak,
- Etik değerlere bağlı olmak,
- Değişime açık olmak,
- Uzlaşmacı olmak,
- Özverili olmak,
- Hesap verilebilir olmak,
- İşbirliği, dayanışma ve paylaşımcılık
- Toplumsal değerler
- Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik
- Eşitlik,

Telefon
(0372) 257 14 65 – (0372) 291 11 00
Fax
(0372) 257 54 72
e-mail
imid@karaelmas.edu.tr
Adres
Bülent Ecevit Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
PK:67100 İncivez/ZONGULDAK